Autoriseret psykolog, Specialist i arbejds- og organisationspsykologi, Master i konfliktmægling, arbejdsmiljøkonsulent, hypnoterapeut, systemisk supervisor, coach og proceskonsulent

Arbejdsmåder

Jeg tilbyder at være professionel samarbejdspartner og giver kvalificeret og fornuftbaseret feedback og inspiration. Jeg arbejder systemisk og kognitivt.

Jeg ser fremad og assisterer mine kunder i kompetenceudvikling på områderne:

Forandringskompetence

Omfatter din parathed til at bevæge dig mentalt, fysisk og rollemæssigt. Det er din evne til at sætte en forandringsproces i værk.

Relationskompetence

Omfatter dine sociale resurser herunder din evne til at håndtere forskellighed og indgå i samarbejde. Heri indgår også din evne til at skelne mellem – og håndtere – personer, du kan regne med og personer, du ikke kan regne med.

Læringskompetence

Omfatter din evne til at lære af erfaringer og omsætte denne viden til værdiskabende handlinger, således at du ikke automatisk handler som du plejer, men bevidst handler på baggrund af det, erfaringer har lært dig.

Meningskompetence

Omfatter din evne til at kunne se, skabe og dele mening. Heri indgår, at du kan håndtere livet på en god måde – ikke kun i medvind, men også i modvind – og at du tror på, at det kan lykkes.

Handlekompetence

Omfatter din evne til vedholdende at fortsætte, til du når et mål. Det handler om din selvdisciplin, din motivation, din udholdenhed og dit gå-påmod.

Gældende regler om persondatabeskyttelse følges.