Autoriseret psykolog, Specialist i arbejds- og organisationspsykologi, Master i konfliktmægling, arbejdsmiljøkonsulent, hypnoterapeut, systemisk supervisor, coach og proceskonsulent

Arbejdsprincipper

Grundlæggende ideer:

Kognitiv tilgang

Kognitiv tilgang består i, at psykolog og kunde samarbejder om at skabe forandring og forbedring i kundens liv. Fokus er på sammenhænge mellem tanker, følelser og handlinger i situationer, hvor der er problemer i livet eller i samværet med andre.

Opgaven er dels at lære, hvor vanskelighederne opstår, dels at opøve nye handlemuligheder i ellers fastlåste eller vanskelige og ubehagelige situationer. Kunden får en mere nuanceret forståelse af konkrete situationer i hverdagen og øger sine konstruktive handlemuligheder. Fokus er på nutid og fremtid og på oplevelsen af en selv, af andre og af omverdenen. Målet er, at kunden tilegner sig indsigt, viden og nye færdigheder.

Robusthed

Udvikling af robusthed er en nødvendighed i en foranderlig og omskiftelig verden. Modpolen til robusthed er sårbarhed.

Robusthed handler om at vide, hvad du tåler og gradvis lære at tåle mere efter eget valg. Og robusthed handler om, at du kan stå fast ved din beslutning også i situationer, hvor du ikke føler, dine omgivelser bakker op.

At tilegne sig robusthed er ikke som at tilegne sig færdigheder i stil med at cykle eller svømme. Der findes ingen teknikker i den forstand, at kunden bare skal gøre sådan og sådan. Robusthed er noget, kunden beslutter sig for og derefter øver sig i at efterleve ved målrettet ændring af adfærd.

Udvikling af robusthed er en nødvendighed for at indgå i bæredygtige relationer med andre mennesker.

Bæredygtige relationer

Bæredygtige relationer er relationer, der medvirker til positive og holdbare resultater i privatlivet og i arbejdslivet. Det er relationer, hvor parterne håndterer problemer og konflikter konstruktivt og kvalificeret og derigennem skaber udvikling.

Nærvær, autencitet, bevidsthed, mod og vilje er nøglebegreber i bæredygtige relationer. Ud af bæredygtige relationer vokser succeser for både enkeltpersoner, par, grupper og virksomheder.